Andrzej: Z jakiego drewna warto zrobić korpus basowy, aby brzmiało klarownie, a jednocześnie ciężko w stroju opuszczonym o dwie tonacje?

Jeżeli poruszamy temat drewna przeznaczonego na instrumenty, czyli drewna o walorach akustycznych, to możemy zaryzykować śmiałe stwierdzenie i w ogóle się nie pomylić, że po stokroć bardziej ważniejsze są parametry drewna niż jego gatunek. Sam gatunek daje jedynie mglisty obraz barwy. Najważniejsza jest jakość akustyczna kawałka, z jakiego wykonany jest instrument. Zauważmy, że na rynku mamy dostęp do niezliczonej ilości kształtów, kolorów, wymiarów, modeli itd… Niestety tylko niewielki odsetek stanowią instrumenty, których jakość brzmienia warta jest każdych pieniędzy. Za taki stan rzeczy odpowiada prosta prawda – drewno jest materiałem niepowtarzalnym jak technika Guthrie Govana.

Jeżeli mielibyśmy zawężać poszukiwanie odpowiedniego drewna na bas spełniający Twoje wymagania, to na plan pierwszy wysuwa się jesion. Dalej możemy umieścić klon a na trzecim miejscu podium, mahoń. Jednocześnie zauważamy, że są to podstawowe gatunki drewna, z jakiego wykonuje się instrumentu na całym świecie…