Jakub: Witam. Przeczytałem artykuł w którym Roger Sadowsky wyjaśnia jak regulować gitary basowe, ale nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Co to znaczy ustawić intonację pod danego klienta? Sadowsky pisze, że to zależy od tego czy gra się lekko czy mocno. Ja byłem święcie przekonany, że intonację ustawia się po to żeby stroiły oktawy – pusta, 12 próg i ewentualnie 24. Czy położenie siodełek w mostku ma jakieś znaczenie ? Niektóre basy, jak zauważyłem, mają je bardziej wkręcone drugie wykręcone bliżej gryfu. Kiedyś jak zaniosłem bas do lutnika to musiał wkręcić je o dobry centymetr, bo inaczej „gitara nie miałaby prawa stroić” mimo, że oktawy pusta i 12 próg były ustawione idealnie (stroiłem sam za pomocą tunera). Czy to ustawienie ma jakiś wpływ na strojenie?

muz. stopień precyzji w osiąganiu właściwej wysokości dźwięków, np. w śpiewie, na instrumentach smyczkowych (i. czysta, nieczysta)

W opisie ustawienia basu, jakie prezentuje Roger Sadowsky określenie „intonacja” używana jest przynajmniej w dwóch opisach. Jednym z nich jest wysokość strun na siodełku, tu Sadowsky określa mianem intonacji czystość wydobywanego dźwięku. Utrata precyzji intonacji na pierwszym progu powstaje, wg Sadowskiego, kiedy struna jest zbyt wysoko osadzona na siodełku. Chcąc docisnąć ja do progu dźwięk będzie wyższy niż oczekiwany – utrata precyzyjnej intonacji.

„Although a poorly cut nut can affect the action, Sadowsky warns that the nut affects mainly the open strings. As soon as you fret a string, the nut plays no role at all, he says. If a nuts too high, though, the strings feel stiff in the first position, and the intonation is thrown off because you need to depress the strings harder.”

Drugim tematem, gdzie pada słowo „intonacja” jest opis ustawiania menzury instrumentu.

“Setting the intonation involves comparing the pitch of the harmonic and fretted notes at the 12th fret and moving the strings bridge saddle forward or backward as needed.”

Sadowsky określa strojenie menzur również słowem intonacja, czyli precyzyjne ustawienie długości czynnej struny w taki sposób, aby wszystkie dźwięki z podstrunnicy były na odpowiedniej wysokości i stroiły miedzy sobą.

W swoim dalszym opisie Sadowsky porusza temat samego stylu gry a dokładniej techniki lewej ręki (dla praworęcznych). Pisze on:

“Again, attack and finger pressure are important factors. The harder you squeeze a note, says
Sadowsky, the sharper the instrument Plays so if a player has a light touch, I intonate with a light touch to simulate the attack.”

W tej myśli Sadowsky zawiera wszystkie wcześniej omówione tematy odnośnie intonacji. Ustawienie instrumentu traktuje tu jako całość. Wysokość strun oraz menzury. Regulację instrumentu uzależnia jednak od techniki gry muzyka. Dla niego wartości menzur nie są stałe. W dalszej części swojej wypowiedzi podaje on co prawda typowe ustawienia intonacyjne (menzura).

“There’s a typical intonation pattern. on bass with full-wound strings, the G-string saddle is closest to the neck, the D behind that, the A behind the D, and the E the closest to the rear. The B saddle on a 5-string goes behind the E as long as the B has a full set of windings at the saddle”.

Jednak można je zastosować raczej w przypadku muzyków grających lekko, bez nadmiernego dociskania strun do podstrunnicy. Poprawne ustawienie menzur dla muzyka grającego mocno, niemal siłowo nie zda egzaminu a wszystkie dźwięki grane na progach będą miały nieco wyższe wartości od wzorcowych. Aby skompensować tą różnicę ( wyższych dźwięków niż wzorcowe ) można zmienić ustawienie siodełek na moście. W praktyce zabieg taki wykonuje się w następujący sposób – od wzorcowo ustawionej menzury należy odsunąć siodełka mostu w tył ( od gryfu ). Uzyskamy wówczas nieco niższy dźwięk, który będzie kompensowany silnym naciskiem palca na strunę. Niestety nie ma stałej odległości określającej jak daleko należy odsunąć siodełka. Zależy to ściśle od siły docisku strun.