Szymek: Dobry wieczorek. Dlaczego brzmienie mojej gitary straciło na jakości? Po pociągnięciu kabla rozlutowało mi się gniazdo, więc zalutowałem je na nowo, ale zauważyłem, że jakość brzmienia wyraźnie zubożała. Wyczytałem, że mógł powstać zimny lut. Co to znaczy?

Definicja ZIMNEGO LUTA lub inaczej zimnego styku jest szeroko opisana w Internecie. Jeden z popularnych portali podaje, że jest to „nieprawidłowe złącze wykonane metodą lutowania. Powstaje, gdy lutowanie odbywa się przez stopienie lutownicą bezpośrednio lutu, a nie pośrednio poprzez łączone metale. Nie jest przez to spełniony podstawowy warunek lutowania, tzn. zarówno materiał łączony, jak i materiał dodatkowy (lut) muszą osiągnąć temperaturę przewyższającą temperaturę topnienia lutu. Połączenie takie ma charakter wyłącznie adhezyjny, bez udziału dyfuzji w głąb elementów lutowanych. W takich warunkach powstaje wadliwe złącze o bardzo słabych właściwościach użytkowych. W obwodach elektrycznych zimny lut charakteryzuje się wysoką rezystancją lub zupełną przerwą w obwodzie” – Wikipedia.

Zimny lut ma swój charakterystyczny wygląd. Poza pomiarem przewodnictwa miernikiem elektrycznym można z dużym prawdopodobieństwem ocenić problem „na oko” (zimny lut – fot. 20) Zwróć uwagę, ze spoiwo składa się z dwóch części, nie stanowi całości. Można wyraźnie zauważyć granicę łączonych elementów. Zaopatrz się w szkło powiększające i oceń, czy w Twojej gitarze jesteś w stanie stwierdzić takie zjawisko. Jeżeli nie będziesz w stanie tego określić, to uważam, że powinieneś skorzystać z usługi lutowania u kogoś z większym doświadczeniem niż Twoje. Jeżeli spadek jakości brzmienia, który opisujesz, powstał po Twoim lutowaniu, to najprawdopodobniej źle je wykonałeś.